Corona maatregelen

Beste patiënt,

In het kader van de huidige coronacrisis dienen ook in de cardiologiepraktijk extra maatregelen genomen te worden om verspreiding van het virus tegen te gaan, en dit voor ieders gezondheid.

De noodzakelijke consultaties blijven beschikbaar , mits het naleven van de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Kom niet naar de praktijk indien u ziek bent: koorts/hoesten/kortademigheid.
  • Kom indien mogelijk alleen naar de raadpleging. Partners/kinderen komen enkel naar de raadpleging indien begeleiding van de patiënt noodzakelijk is.
  • Volledig in overeenstemming met de social distancing maatregelen, is de wachtzaal zodanig georganiseerd dat de veilige afstand van 1.5 m tot andere personen bewaard blijft. De tijd tussen consultaties is uitgebreid en indien u mooi op het aanvangsuur komt, kan u de tijd in de wachtzaal tot een minimum beperken  en kruist u geen andere patiënten.
  • Probeer de consultatie kort en bondig te houden, beperkt tot het huidige probleem. Op die manier wordt de contacttijd beperkt waardoor patiënten elkaar niet kunnen kruisen in de wachtzaal en rest er voldoende tijd tussen elke raadpleging om het kabinet te ontsmetten. Bij het betreden van de praktijk wordt u vriendelijk gevraagd uw handen te ontsmetten met de aanwezige alcogel.
  • Artsen en patiënten dragen  steeds een mondmasker.
  • Gelieve steeds te betalen met bancontact.

Wij wensen u en uw familie veel moed en sterkte en dank u voor uw begrip,

Dr. A. Wildiers
Dr. J. De Bondt
Dr. M. Lambelin

Nu afspraak maken